ผลงานล่าสุด/ RECENT WORKS

ใหม่! JLG R2632

Machine: Scissors Lift JLG R2632
Work Place: สมุทรปราการ
Date: May 2024
Purpose: ใหม่! JLG R2632
Feedback: รถกระเช้าขากรรไกรรุ่นใหม่ JLG R2632 ทำความสูงได้มากถึง 8 เมตร เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีหน้างานแคบ ซึ่งมีขนาดเล็กเท่ารุ่น 1932R (ทำความสูง 6เมตร)
Comment: ความกว้างเพียงแค่ 81 ซม. น้ำหนักต่ำกว่า 2 ตัน เป็นลิฟต์แบบขากรรไกรที่เหมาะสำหรับพื้นที่หน้างาน ที่ต้องการใช้งานในพื้นที่ที่มีจำกัด แต่ต้องทำความสูง เช่น คลังสินค้าที่มีสิ่งกัดขวาง หรือในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
URL: /scissorslift/