สาระความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับรถกระเช้า

ประกาศสาระสำคัญก่อนใช้งาน Genie Z80

Z80 มีระบบเซ็นเซอร์ค่อนข้างเยอะ เพื่อความปลอดภันในการใช้งาน ดังนี้
  • Limit Switch × 13pc
  • Angle Sensor × 1pc
  • Tilt sensor × 2pc
อีกทั้งฟังก์ชั่นการใช้งานค่อนข้างซับซ้อนและวิธีการดูแลรักษาแตกต่างจากรุ่นอื่นๆ ซึ่งทางโทเคนมีบริการสอนเทรนการใช้รถให้ที่หน้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหากพพบข้อผิดพลาดจากการใช้งานยังสามารถติดต่อทางไลน์หรือวิดีโอคอลได้ตลอด 24ชม. แต่มีลูกค้าบางท่านไม่พยามเข้าใจวิธีการใช้งานของรถรุ่น Z80 จึงมักจะร้องเรียนมายังโทเคน ทางเราขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าทางเรามีสิทธิปฏิเสธลูกค้าดังกล่าว และขอขอบคุณที่ลูกค้าเข้าใจและใช้บริการจากโทเคน
TIPS กลับไปที่รายการ